PORADENSTVÍ

NEXTIN poskytuje poradenské služby a podporu klientům hlavně v oblasti telekomunikací. Naši konzultanti pokrývají široké spektrum fixních i mobilních produktů, služeb a technologií, a to jak v oblasti retailu, tak v oblasti wholesale.  Naše práce pokrývá celý fixní a mobilní telco byznys v mezinárodním měřítku – infrastruktura, fixní a mobilní broadband, portfolio management produktů a služeb, identifikace obchodních příležitostí v oblasti retailu i v oblasti wholesale.

Naše služby jsou zaměřeny na:

 • Partnership & Alliance Development
 • Distribution & Channel Development
 • Contract Negotiation & Management
 • Analýzy trhu
 • Produktová strategie a Product Placement
 • Business Plan (příprava a vyhodnocení)
 • Business Case (příprava a vyhodnocení)
 • Nezávislé vyhodnocení obchodních nabídek
 • Business Transformation
 • Organization Transformation
 • Funkční separace (ServCo / NetCo Split)
 • Sdílení sítí
 • Bezpečnost
 • Regulace trhu

Naši konzultanti jsou odborníci ve všech výše zmíněných oblastech a to jak pro retail i wholesale, a mají za sebou práci na mnoha projektech.

Příklady našich nedávných poradenských projektů

 • Analýza trhu a definování obchodní strategie pro velkého domácího telco operátora
 • Definování strategie mezinárodního roamingu, odrážející nový regulatorní rámec EU pro velkého telco operátora
 • Specializované poradenství v oblasti network sharing a strukturální separace
 • Specializované poradenství u restrukturalizačních projektů
 • Procesní analýza a optimalizace
 • Optimalizace provozních nákladů

.

 

INTERIM MANAGEMENT

Interim Management je efektivního byznysové řešení prostřednictvím poskytnutí nezávislého managera na úrovni správní rady nebo vedení společnosti, který ve firmě bude působit pouze dočasně, na definované časové období. Úkolem interim managera může být řízení změny nebo transformace, zdokonalení podnikatelské činnosti, krizový management nebo rozvoj strategie.

Mnoho firem stále řeší své problémy nebo výzvy pouze pomocí svých vlastních zaměstnanců.  Roste ale také trend zapojování zkušených interim managerů, kteří mohou být pro firmu zdrojem oživení, protože s sebou přinášejí velké odborné znalosti spolu se specifickým souborem dovedností, což jim umožňuje rychle dosahovat udržitelných řešení.  

NEXTIN svým klientům dokáže poskytovat  interim managery, kteří mají zkušenosti z mnoha odvětví a oborů, a také prošli mnoha transformacemi velkých společností.

Jsou stále v centru inovativního technologického telco ekosystému, který zahrnuje všechny hlavní telekomunikační i byznysové oblasti.

Náš tým interim managerů tvoří seniorní vedoucí pracovníci s vysokou kvalifikací a rozsáhlou profesní zkušeností získanou na mnoha vysokých pozicích, kteří mohou po určitou dobu pracovat pro naše klienty.

 

FÚZE & AKVIZICE

PRODEJ FIRMY – našim klientům poskytujeme asistenci v průběhu celého procesu prodeje. Dokážeme jim pomoci při přípravě jejich firmy na prodej, vyhodnotit aktuální stav firmy a identifikovat případné možné způsoby jejího zatraktivnění pro potenciální investory. Našim klientům také poskytneme přibližný odhad tržní hodnoty firmy a potenciálu její prodejní ceny. Pro klienta celý prodejní proces řídíme a organizujeme – od informačních materiálů pro potenciální investory, přípravy celé dokumentace, dataroomu, podporu při přípravě Q&A v průběhu akvizičního procesu, až po intenzivní vyjednávání s investory.

V oblasti M&A se zaměřujeme na identifikaci vhodných akvizičních cílů pro naše klienty. Dokážeme klientovi poskytnout předběžné ocenění akvizičních cílů, vyhodnotit jejich kompatibilitu s potřebami klienta, namodelovat celou transakci, odhadnout budoucí post-akviziční uspořádání a jeho vliv na klientův byznys, včetně možné následné optimalizace celé struktury.